Finansiering

Finansiering

 

Internbanken sköter kommunens upplåning med uppdrag att minimera kostnaderna och riskerna inom antagen finanspolicy. Upplåningen sker via lån i Kommuninvest.

Kommuninvest

 

Botkyrka kommun är medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening. Kommuninvest erbjuder finansiering och finansiell rådgivning . 91 % av Sveriges kommuner är medlemmar (2012).

 

 

© Copyright 2017. All Rights Reserved.