Enkät 2014-2016

Enkät Internbanker hos större kommuner.

De tre senaste åren har Internbanken Södertörn frågat 10 kommuner som är bland de största skuldförvaltarna om några av deras nyckeltal. Nedan visas några exempel på svaren.

© Copyright 2017. All Rights Reserved.