Gröna Lån/Investeringar

GRÖNA LÅN

Gröna lån/obligationer är ett skuldinstrument som syftar till att finansiera projekt med miljö- eller klimatförbättrande mål. Instrumentet är förhållandevis nytt på världens kapitalmarknader.

 

Sverige är ett föregångsland på området och som exempel på detta kan nämnas att Världsbanken gjorde sin allra första gröna obligation år 2008 på den svenska marknaden. Denna obligation var på över 3 miljarder SEK och anledningen till att den kom till i just Sverige var på grund av att svenska instututioner efterfrågade den.

 

Innan Världsbanken gav ut sin första gröna obligation så hann den Europeiska Investeringsbanken EIB med att emittera ett Eurolån på 600 miljoner under 2007.

 

I mars 2016 emitterade Kommuninvest den hittills största gröna obligationen i Norden på 600 miljoner USD, motsvarande ca 5 miljarder SEK.

 

Internbanken arbetar aktivt med att identifiera nya och befintliga projekt som kan kvalificera för så kallade gröna lån. Syftet är att belysa hur mycket samarbetskommunerna satsar på att bedriva sin verksamhet med en stark miljöprofil samt att bredda basen av investerare som är med och finansierar samarbetskommunerna.

 

 

 

Några vanliga frågor om Gröna Lån

 

Q. Vad är ett Grönt Lån?

 

Ett grönt lån är ett lån som finansierar projekt som antingen minskar klimatförändringarna genom förnyelsebara energikällor, energieffektiviseringar, klimatanpassningsåtgärder eller relaterar till en hållbar miljö.

 

Q. Vilka lån är gröna i Internbanken Södertörn?

 

* Södertörns Energi (STEAB), delägt av Botkyrka och Huddinge kommuner, har lånat 1,25 miljarder kronor av Kommuninvest inom området förnybar energi.

* Botkyrka och Huddinge kommuner har även finansierat STEAB med 410 respektive 250 miljoner kronor från Kommuninvest, också det inom området förnybar energi.

* Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag (SYVAB), delägt av Botkyrka, Södertälje och Huddinge med flera kommuner i närområdet, har lånat 268 mkr hos Kommuninvest avseende finansering av vattenhantering i sin anläggning vid Himmerfjärden i Södermanland.

 

Totala beloppet av gröna lån inom internbanken Botkyrka/Huddinge/Södertälje uppgår till 1518 miljoner kronor, vilket motsvarar knappt 10 % av den externa finansieringen (Feb 2017). Andelen gröna investeringar är väsentligt större eftersom alla gröna investeringar idag inte är finansierade via gröna lån.

 

 

Gjorda Gröna Lån med Kommuninvest

© Copyright 2017. All Rights Reserved.