Finansiering

Finansiering

 

Internbanken sköter kommunkoncernens upplåning med uppdrag att minimera kostnaderna och riskerna inom antagen finanspolicy. Upplåningen sker bland annat genom ett obligationsprogram och ett certifikatprogram. Kommunkoncernen har även ett kreditbetyg från S&P Global.

 

Kreditbetyg

 

Kreditbetyget – så kallad rating - är en bedömning av kommunkoncernens betalningsförmåga. Med betyget kan kommunen låna billigare och hos fler investerare än utan ett betyg. Betyget sänker således räntekostnaden.

 

Den 8 juni 2018 fick kommunen sitt senaste ratingbetyg. (Se fliken dokument och rapporter.)

•långfristig rating: AA+/Stable

•kortfristig rating: A-1+

.

 

Kommuninvest

 

Södertälje kommun är medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening. Kommuninvest erbjuder finansiering och finansiell rådgivning . 91 % av Sveriges kommuner är medlemmar (2012).

 

Kapitalmarknadsprogram

 

Kommunens upplåning på kapitalmarknaden sker bland annat genom kapitalmarknadsprogram. Södertälje kommun har ett domestikt obligtionsprogram, så kallat MTN-program (Medium Term Note Progam). Utöver obligationerna i detta program emitterar kommunen från tid till annan även obligationer som s.k. stand alones. Dessutom har kommunen ett kommuncertifikatsprogram (KC-program) under vilket kommunen emitterar korta papper upp till 12 månader.

 

Se noteringsdokument för MTN-programmet och informationsbroschyr för certifikatprogrammet via länkar på denna sida.

 

MTN-program

•Noteringsdokumentet uppdaterat 2018-05-28

•Rambelopp: SEK 8 miljarder

•Arrangör: Nordea

•Emissionsinstitut: Nordea, SEB, Swedbank, Svenska Handelsbanken, Danske Bank, DNB, Svensk exportkredit

•Rating: AA+

 

KC-program

•Rambelopp: SEK 4 miljarder

•Löptider: 1-365 dagar

•Arrangör: Nordea

•Emissionsinstitut: Nordea, SEB, Swedbank, Danske Bank

•Rating: A-1+/K-1

 

© Copyright 2017. All Rights Reserved.